Od 08:00 do 22:00 065/664-661

Uslovi korištenja

Saglasnost sa Uslovima korištenja

Korištenjem sistema vanilla.ba, slažete se i prihvatate određene uslove i pravila korištenja (u daljem tekstu 'Uslovi korištenja') koja su navedena u daljem tekstu.

Kopirajt

Ovaj veb sajt je u cjelosti vlasništvo kompanije LionDev. Dizajn, logo, meni i sadržaj je u cjelosti vlasništvo firme Vanila Fine Food iz Bijeljine. Sav softver korišten na sajtu je ekskluzivno projektovan i razvijen za potrebe sistema Foodstand.io i zaštićen je međunarodnim zakonima koji regulišu tu oblast. Sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe, za kupovinu preko interneta. Izričito nije dozvoljeno korištenje Servisa radi prodaje proizvoda ili usluga ili za povećanje posjećenosti bilo kog drugog sajta u komercijalne svrhe, kao ni preuzimanje rezultata pretraživanja sistema Foodstand.io, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima. Ukoliko želite da sistem Foodstand.io upotrebite u komercijalne svrhe ili na drugačiji način nego što je ovdje opisano, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: sales[at]foodstand.io.

Zaštićeno ime

Foodstand.io je zaštićeno trgovačko ime sistema Foodstand.io i vlasništvo je agencije LionDev. Zabranjeno je korištenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa sistemom Foodstand.io. Zabranjeno je i korištenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i znakom Foodstand.io mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sistemom Foodstand.io ili agencijom LionDev.

Utisci i izjave na sajtu

Bilo kakvi utisci ili izjave na sajtu, u dijelu u kome je korisnicima ostavljena mogućnost da izraze svoje mišljenje, neekskluzivno su vlasništvo sistema Foodstand.io i mogu se koristi u reklamne svrhe i prilagođavati prema potrebi. Ukoliko ostavite utisak na sajtu, slažete se i prihvatate da sistem Foodstand.io može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji utisak ili izjavu.

Rizik isporuke

Isporuka narudžbi proslijeđenih putem sistema Foodstand.io isključivo zavisi od naših partnera, tj. samih restorana (u ovom slučaju Vanilla Fine Food, Bijeljina) koji vrše isporuku. Foodstand.io ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao pogrešnom, nekvalitetnom ili neblagovremenom isporukom, jer nije u mogućnosti da kontroliše bilo koji dio toka isporuke. Ukoliko niste zadovoljni isporukom, možete se obratiti restoranu Vanilla Fine Food, na adresu zalbe@vanilla.ba, koji će pokušati da utvrdi kako može da u budućnosti spriječi slična nezadovoljstva. Također, možete i ostaviti svoj utisak o narudžbi, u dijelu predviđenom za to, koji će biti dostupan svim zainteresovanim.

Zloupotreba Servisa

Vanilla.ba zadržava pravo da uskrati servis korisnicima za koje utvrdi da ga zloupotrebljavaju. Ukoliko se korisnici lažno predstavljaju, šalju lažne narudžbe i slično, Vanilla.ba ima pravo da takve korisnike spriječi da dalje koriste sistem. Ukoliko želite da prijavite slično ponašanje korisnika, i time unaprijedite poslovanje sistema Vanilla.ba, molimo Vas da nam se obratite na adresu zalbe[at]vanilla.ba.

Poricanje garancija

Vanilla.ba/Foodstand.io Vam obezbjeđuje sistem 'onakav kakav je', bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usljed korištenja ili nemogućnosti korištenja sistema Vanilla.ba/Foodstand.io. Vanilla.ba/Foodstand.io se izričito odriče svih izraženih, podrazumjevanih ili propisanih garancija, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namjenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Vanilla.ba/Foodstand.io ne garantuje da će Servis ispuniti Vaše zahtjeve ni da će rad Servisa biti bez prekida i bez grešaka.

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da sistem Vanilla.ba/Foodstand.io može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korištenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničavajući se na neočekivani rezultat ili gubitak podataka. Vanilla.ba/Foodstand.io ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničavajući se na specijalne, nenamjerne ili namjerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korištenjem ili performansama sistema Vanilla.ba/Foodstand.io ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam Vanilla.ba/Foodstand.io nudi. Ograničenje odgovornosti se primjenjuje u smislu štete zbog drugih informacija, servisa, usluga, savjeta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sistemu Vanilla.ba/Foodstand.io. Ni pod kojim uslovima Vanilla.ba/Foodstand.io nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada sistema Vanilla.ba/Foodstand.io, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u što spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.

Promjene Uslova korištenja

Vanilla.ba/Foodstand.io zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promjeni Uslove korištenja s vremena na vrijeme, promjeni cjenovnik i promjeni sistem Vanilla.ba/Foodstand.io u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promjene na sistemu Vanilla.ba/Foodstand.io će biti objavljene na sajtu i sve promjene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posjetite odjeljak Uslovi korištenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promjenama.

Korištenjem sistema Vanilla.ba/Foodstand.io, po objavljivanju promjena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promjene.

Ostalo

Ovi Uslovi korištenja predstavljaju ugovor između sistema Vanilla.ba/Foodstand.io i Vas, kao korisnika, koji se tiču korištenja sistema Vanilla.ba/Foodstand.io i zamjenjuje sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovdje nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredbi ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pismeno od strane sistema Vanilla.ba/Foodstand.io.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite sistem Vanilla.ba/Foodstand.io.